Gemeente Utrecht

Netto vlottende schulden

Kasgeldleningen
Naast de opgenomen daggeldleningen (30,0 miljoen euro) en de opgenomen kasgeldleningen (116,5 miljoen euro).

Overige kortlopende schulden
In 2015 stonden er 11.630 SAP crediteurenposten open voor een bedrag van 63,3 miljoen euro. In 2016 stonden 9.808 posten open voor een bedrag van 44,3 miljoen euro. Dit betekent een afname in posten van 1.822 voor een bedrag van 18,9 miljoen euro ten opzichte van 2015.