Gemeente Utrecht

Subsidiestaat Duurzaamheid

Prestatie-
doelstelling

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2016

Realisatie 2016

Verschil

Programma Duurzaamheid

Energie Impuls

Stimuleringsmaatregel voor ondernemers voor het opstellen van een businesscase voor energiebesparing

61

4

-57

Energiefonds Utrecht

Subsidie aan het Energiefonds Utrecht zodat zij financiële ondersteuning kunnen bieden in de vorm van leningen, garantstellingen en participaties

183

184

1

Vouchers energieadviezen bewoners

Vergoeding van 220 euro voor burgers die naar aanleiding van een energieadvies een energiemaatregel laten uitvoeren

35

15

-20

Collectieve zonne-energieprojecten

Het financieel ondersteunen van initiatieven van particulieren, collectieven en/of verenigingen voor het plaatsen van zonne-energie installaties

200

149

-51

Utrecht groen en duurzaam

Bijdrage aan Stichting Utrecht Natuurlijk ter ondersteuning van aantrekkelijke, laagdrempelige locaties, talrijke initiatieven door co-creatie en samenwerking op gebied van natuur, milieu en groen in de stad Utrecht

3.055

3.055

0

Dierenweides

Bijdrage aan exploitatie dierenweides

42

47

5

Vogelopvang

Bijdrage aan exploitatie volgelopvang

38

38

0

Maatschappelijk Vastgoed

Mogelijk maken duurzame investeringen in panden van maatschappelijke instellingen

300

124

-176

Fonds Energieke Initiatieven

Inwoners stimuleren met initiatieven in de stad om de CO2 uitstoot te verminderen door energie te besparen of duurzame energie op te wekken

80

54

-26

Zonnebolierprojecten

Het financieel ondersteunen van initiatieven van de aanschaf en plaatsing van een zonneboiler voor huurders en eigenaren van woningen in Utrecht.

50

5

-45

Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.1 Uitvoeringsprogramma

4.044

3.675

-369

Bedragen zijn in duizenden euro's