Gemeente Utrecht

Borgstellingen

Borgstelling verleend voor (naam instelling )

Oorspronkelijk bedrag gewaarborgde lening 

Percentage van de lening waarvoor borgstelling geldt

Restant van de lening

Netto geborgd bedrag

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2016

Totalen Bo-Ex

369.596

25

369.596

369.596

92.399

92.399

Totalen Portaal

467.548

25

457.802

446.906

114.451

111.727

Totalen Mitros

798.552

25

754.348

729.339

188.587

182.335

Totalen SSHU

270.379

25

269.057

263.373

67.264

65.843

Totalen Groenwest (voorheen GroenRandWonen)

77.232

25

77.218

68.200

19.305

17.050

Totalen woningbouwvereniging Utrecht

3.560

25

2.301

2.158

575

540

Totalen Lekstede (voorheen Bouwvereniging Volksbelang Vianen)

10.000

25

10.000

10.000

2.500

2.500

Totalen Vestia groep (voorheen SGBB)

31.289

25

30.967

30.943

7.742

7.736

Totalen Habion

22.992

25

21.446

21.297

5.362

5.324

Totalen Woonzorg

16.503

25

15.256

14.938

3.814

3.735

Provides (voorheen IJsselsteinse Woningbouwvereniging)

12.000

25

12.000

12.000

3.000

3.000

Subtotaal WSW

2.079.651

2.019.991

1.968.750

504.998

492.188

Totalen Stichting Den Bouwacker

1.405

100

115

35

115

35

Stichting Tijdelijk Wonen - Archimedeslaan 2e fase

1.300

100

144

0

144

0

NRF Revolving fund

3.151

100

1.804

1.778

1.804

1.778

NRF Particuliere woningverbetering

2.763

100

1.478

1.345

1.478

1.345

NRF Monumentenzorg

10.405

100

7.253

6.939

7.253

6.939

NRF Stichting Domplein

900

100

862

837

862

837

NRF Stichting Domplein

460

50

0

459

0

230

Stichting Tussenvoorziening

1.000

100

955

932

955

932

Subtotaal diversen REO / volkshuisvesting en monumenten

21.384

12.611

12.325

12.611

12.095

Stichting Wijkgezondheidscentrum Lunetten

381

100

191

183

191

183

Stichting Wijkgezondheidscentrum Lunetten

318

100

159

152

159

152

Stichting Wijkgezondheidscentrum Lunetten

104

100

52

50

52

50

Stichting Wijkgezondheidscentrum Lunetten

816

100

424

408

424

408

UW Holding BV (UW-bedrijven)

2.500

100

2.167

2.000

2.167

2.000

UW Holding BV (UW-bedrijven)

9.100

100

0

9.100

0

9.100

Stichting YOUKÉ Sterke Jeugd (voorheen Trajectum Novum)

1.134

100

851

794

851

794

Stichting Axion Continu (voorheen Stichting Continu)

544

100

69

47

69

47

Stichting Vecht en IJssel (voorheen SHBU)

2.573

100

804

643

804

643

Kinderdagverblijf 'De Poppenzolder'

70

100

24

9

24

9

Stichting Vecht en IJssel voorheen SHBU)

113

100

6

0

6

0

Stichting Moviera (voorheen Vieja / Stichting Vrouwenopvang Utrecht)

817

100

201

160

201

160

Stichting Woon-Zorgcentra De Rijnhoven (waaronder Stichting De Zonnewijzer)

2.618

100

389

172

389

172

Stichting de Bibliotheek Utrecht (leningstorting in 2018)

1.750

100

0

0

0

0

Subtotaal (gezondheids)zorginstellingen

22.839

5.337

13.719

5.337

13.719

Stichting Tafeltennis Promotie

136

100

32

27

32

27

Tennisvereniging ULTC-Iduna

79

100

38

35

38

35

Stichting Beheer Tennispark Rhijnauwen

45

100

10

8

10

8

Stichting Beheer Tennispark Rhijnauwen

34

100

7

6

7

6

Tennisvereniging ULTC-Iduna

125

100

61

56

61

56

Stichting Financieel Beheer Kampong Hockey

272

100

38

30

38

30

Stichting Financieel Beheer Kampong Hockey

340

100

133

125

133

125

Sportvereniging Kampong Hockey

69

100

19

0

19

0

Sportvereniging Kampong Hockey

69

100

19

0

19

0

Stichting de Noordpunt

125

100

33

25

33

25

De Meern Voetbalvereniging

200

100

144

136

144

136

Stichting Expl. Sportacc. Utrecht Leidsche Rijn (Desto)

225

100

153

144

153

144

Korfbalvereniging HKC

28

100

7

0

7

0

Stichting Kampong Hockey

125

100

8

1

8

1

MHC Fletiomare

200

100

134

124

134

124

Stichting Expl. Sportacc. Utrecht Leidsche Rijn (Desto)

100

100

70

66

70

66

Stichting Beheer Tennispark Rhijnauwen

100

100

60

47

60

47

Tennisvereniging ULTC-Iduna

180

50

50

40

25

20

Utrechtse Kano Club

38

100

31

30

31

30

MHC Fletiomare

175

100

144

138

144

138

SV Kampong (hoofdbestuur)

138

100

32

15

32

15

LTC Vleuten-De Meern

180

100

120

108

120

108

LTC Vleuten-De Meern

250

100

166

156

166

156

Stichting Kampong Voetbal

38

100

28

0

28

0

Utrechtse Rugby Club

250

50

218

210

109

105

Utrecht Disaster

100

50

71

60

36

30

Paardensportaccomodaties

125

100

92

0

92

0

De Meern Voetbalvereniging

100

100

86

81

86

81

Stichting Kampong Hockey

90

100

67

0

67

0

Tennisvereniging ULTC-Iduna

280

50

232

224

116

112

Stichting Kampong Cricket

25

100

20

0

20

0

Stichting Kampong Hockey

175

100

144

0

144

0

Stichting Rijnvliet / PVDV (herfinanciering 2015)

830

63

830

802

522

505

Stichting Rijnvliet / PVDV (herfinanciering 2015)

440

63

440

411

277

258

Stichting Spovo / Sporting '70

425

50

425

397

213

198

Stichting Wilhelminagroep (zie toelichting)

90

50

10

4

5

2

Stichting Huisvesting SV Kampong

750

100

0

750

0

750

Stichting Fletiomare Oost

125

50

0

125

0

63

KV Fiducia (leningstorting in 2017)

80

50

0

0

0

0

Zuilense Tennisclub (ZTC; leningstorting in 2017)

75

50

0

0

0

0

Subtotaal Sport

7.230

4.172

4.381

3.198

3.401

TOTAAL BORGSTELLINGEN

2.131.104

2.042.111

1.999.175

526.144

521.403

WAARVAN:

Indirecte borgstelling (achtervang WSW)

2.019.991

1.968.750

504.998

492.188

Directe borgstellingen

22.120

30.425

21.146

29.215

NB Bedragen in duizenden euro's.

Toelichting bij de staat van borgstellingen Jaarstukken 2016

  • Bij de borgstellingen die lopen via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is een risicopercentage opgenomen van 25%. Dit percentage heeft betrekking op het potentiële achtervangrisico dat de gemeente maximaal loopt. Vanwege de rond het WSW geldende zekerheidsstructuur is de kans dat de gemeente daadwerkelijk op haar achtervang wordt aangesproken beperkt. Een dergelijke aanspraak zou overigens tijdelijk zijn en in de vorm van een renteloze lening aan het WSW. Om die reden is dit risico in het gemeentebrede risicomodel gewaardeerd op 5%.
  • De gemeente vervult ook een achtervangfunctie bij de NHG-borgstellingen die tot 2011 door het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) zijn afgegeven aan woningeigenaren in de gemeente Utrecht (vanaf dat jaar staat alleen het Rijk borg). Het WEW is slechts in staat informatie te verschaffen over de waarde van de oorspronkelijk gewaarborgde schulden, maar niet over de daarvan nog openstaande restschulden en ook niet over de door de betrokken woningeigenaren opgebouwde kapitaaldekking (dit verlaagt het risico op een mogelijke restschuld). Van de vele kredietverstrekkers ontvangt de gemeente fragmentarisch informatie. Deze borgstellingen zijn daarom niet meer in de staat opgenomen.
  • Bij sommige borgstellingen wordt het risico gedeeld met andere partijen zoals de Stichting Waarborgfonds Sport. In dat geval staat de gemeente slechts naar rato borg. Dergelijke gevallen zijn in de staat zichtbaar indien het netto geborgde bedrag lager is dan de omvang van de betreffende lening.
  • In de staat zijn alle waarden zoveel mogelijk bijgewerkt aan de had van informatie zoals uitgevraagd bij de betrokken partijen en zoals ontvangen van de betrokken geldgevers. Op grond hiervan kan in sommige gevallen de stand per eind 2015 afwijken van die zoals weergegeven in de jaarrekening 2015 en in de Begroting 2017.
  • De direct geborgde leningen worden meestal lineair afgelost en soms annuïtair afgelost. Aflossingsvrije leningen worden niet geborgd.
  • In 2016 zijn nieuwe leningen (mede)geborgd met betrekking tot Stichting Domplein, Stichting de Bibliotheek Utrecht, Stichting Huisvesting SV Kampong, Stichting Fletiomare Oost, KV Fiducia en Zuilense Tennisclub (ZTC).
  • De lening met betrekking tot Stichting de Bibliotheek Utrecht zal pas in 2018 worden gestort.
  • De leningen met betrekking tot KV Fiducia en Zuilense Tennisclub zullen in 2017 worden gestort
  • Eind 2015 is een borgstelling verleend aan Stichting Wilhelminagroep voor maximaal 90.000 euro. Dit is in de vorm van een kredietfaciliteit. Op deze faciliteit is in 2016 nog maar beperkt beroep gedaan. Dit betekent dat het leningbedrag van deze post, en dus ook het netto geborgde deel daarvan, de komende jaren kan oplopen.