Gemeente Utrecht

Immateriële vaste activa

Als gevolg van BBV-wijziging 2016 dienen de gemeentelijke bijdragen aan activa van derden met ingang van 2016 verantwoord te worden onder de immateriële vaste activa in plaats van onder de financiële vaste activa. Er is vanwege goed inzicht in de mutaties voor gekozen de volledige verloopstaat van deze bijdragen aan activa van derden onder de immateriële vaste activa op te nemen. Dit betekent dat u de balanswaarde per 31-12-2015 van ruim 9,4 miljoen euro nog onder de financiële vaste activa terug vindt.

Bijdrage aan activa van derden

  • De gemeente kan bijdragen aan activa van derden activeren als:
  • Er sprake is van een investering door een derde
  • De investering bijdraagt aan de publieke taak
  • De derde zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren op de overeengekomen wijze
  • Bij in gebreke blijven de bijdrage kan worden teruggevorderd of recht kan doen gelden op het betreffende activa.

De gemeente heeft aan derden de onderstaande investeringsbijdragen verstrekt:

Omschrijving

Stand
31-12-2015

Vermeer-dering

Bijdragen van derden

Afschrijving

Stand
31-12-2016

(FVA)

(IMVA)

a

b

c

d

e = a+b-c-d

Museum Van Speelklok tot Pierement

230

0

0

46

184

Huis voor Amateurkunst

58

0

0

14

44

Werkruimten Draaiweg

63

0

0

13

50

Mil. Barak Fort Blauwkapel

90

0

0

23

67

Klein Geertekerkhof 6

29

0

0

7

22

Volkstuin Gageldijk

18

0

0

4

14

Peuteropvang / voor-scholen

587

0

0

117

470

Kinderopvang

357

0

0

49

308

Werkruimten Mariëndaalstraat

86

0

0

12

74

Aanpassing Stefanuskerk

2.517

0

0

214

2.303

Werkruimte Kokerloods

166

0

0

21

145

Loevenhoutsedijk en atelierwoningen

601

216

0

89

728

Nieuw Welgelegen

907

0

0

101

806

Atelierwoning Leidsche Rijn

717

0

0

67

650

Uitbreiding Iduna

199

0

0

17

182

Kleedkamers vv De Meern

141

0

0

4

137

SWK Lange Nieuwstraat 7

185

0

0

12

173

Geluidsinstallatie Maarschalkerweerd

36

0

0

5

31

Plompetorengracht 4 (SWK)

145

0

0

10

135

Cereol MFA

1.179

0

0

87

1.092

Sportief Openbare Ruimten

48

0

0

5

43

Polderpark Ruigenhoek

89

0

0

9

80

Podium Hoge Woerd/Theatertechniek

1.000

0

0

0

1.000

Totaal

9.448

216

0

926

8.738

Bedragen zijn in duizenden euro's.