Gemeente Utrecht

Veiligheid

In Utrecht werken wij samen aan een stad waar mensen veilig zijn en zich veilig voelen.

Lasten

Begroot 46.367
Realisatie 45.672
Verschil 696

Doelstellingen

Doelstelling 1

Afname van criminaliteit en onveiligheidsgevoel

Subdoelstellingen

Afname van de High Impact Crimes woninginbraak en geweld

€ 2.426 € 100

Afname Jeugdoverlast en -criminaliteit

€ 6.299 € -6

Afname van veel voorkomende delicten

€ 3.107 € 24

Voorkomen en faciliteren van georganiseerde ondermijnende criminaliteit en van misbruik van gemeentelijke vergunningen, regelingen en subsidies

€ 2.814 € 495

Doelstelling 2

Voorkomen en bestrijden van incidenten en verstoringen van de openbare orde

Subdoelstellingen

Voorkomen en bestrijden van verstoringen van de openbare orde en voorkomen van maatschappelijke onrust

€ 3.807 € 19

Voorkomen en bestrijden van incidenten en crisis

€ 27.218 € 0

Beleidsnota's