Gemeente Utrecht

Vastgoed

Utrecht heeft voldoende, kwalitatief goed en optimaal gespreid gemeentelijk vastgoed dat activiteiten mogelijk maakt die bijdragen aan de maatschappelijk doelstellingen van de gemeente.

Lasten

Begroot 21.887
Realisatie 28.298
Verschil -6.411

Doelstellingen

Doelstelling 1

Voldoende functionele gebouwen en terreinen voor gemeentelijk vastgoed dat activiteiten mogelijk maakt die bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente

Subdoelstelling

Utrecht heeft voldoende optimaal gebruikt gemeentelijk vastgoed, dat goed is onderhouden, nu en in de toekomst

€ 27.145 € 27.030

Doelstelling 2

Gemeentelijk vastgoed dat aansluit bij de huidige en toekomstige wensen van de gebruikers

Subdoelstellingen

Utrecht heeft kwalitatief goede (multifunctionele) accommodaties waarin verschillende gebruikers naar tevredenheid functioneren dan wel samenwerken

€ 755 € 1.289

Facilitair beheer voor een aantal (multifunctionele) accommodaties naar tevredenheid gebruikers

€ 1.798 € 1.036

Beleidsnota's