Gemeente Utrecht

Economie

Utrecht is een economisch vitale stad, aantrekkelijk voor ondernemers, werkenden en bezoekers.

Lasten

Begroot 14.404
Realisatie 13.990
Verschil 414

Doelstellingen

Doelstelling 1

Utrecht is een economisch vitale stad

Subdoelstellingen

Utrecht heeft een goede fysieke economische structuur

€ 9.225 € 468

Utrecht is een aantrekkelijke stad voor bezoekers en evenementen

€ 2.025 € 0

Utrecht heeft voldoende werkgelegenheid

€ 2.741 € 2.688

Beleidsnota's