Gemeente Utrecht

Jeugd

Kinderen in de stad groeien gezond en veilig op en kunnen zich daarbij maximaal ontwikkelen en ontplooien.

Lasten

Begroot 74.763
Realisatie 70.600
Verschil 4.163

Doelstellingen

Doelstelling 1

Kinderen in de stad groeien gezond en veilig op en kunnen zich daarbij maximaal ontwikkelen en ontplooien

Subdoelstelling

Kinderen in de stad groeien gezond en veilig op en kunnen zich daarbij maximaal ontwikkelen en ontplooien

€ 70.600 € 449

Beleidsnota's