Gemeente Utrecht

Subsidiestaat Bereikbaarheid

Prestatie-
doelstelling

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2016

Realisatie 2016

Verschil

Programma Bereikbaarheid

Duurzame stadsdistributie innovatie en onderzoek

Procesinnovatie duurzaam goederenvervoer en haalbaarheidsonderzoek duurzaam goederenvervoer

25

17

-8

Schoon vervoer 2015

Stimuleringsregeling voor het stimuleren van elektrisch vervoer

400

400

0

Subsidie bedrijven

Stimuleringssubsidie voor de sloop en/ of vervanging van vervuilende voertuigen

0

9

9

Subsidie bewoners

Stimuleringssubsidie voor de sloop en/ of vervanging van vervuilende voertuigen

0

3

3

De Gebruiker Centraal

Stimulering gebruik fiets

0

106

106

Deelgebruik auto testrijders

Stimuleren deelgebruik auto door testrijders

0

40

40

Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.1 Voor en/of samen met inwoners, ondernemers en  bezoekers nemen we niet-fysieke maatregelen die bijdragen aan een duurzaam

425

575

150

Bedragen zijn in duizenden euro's