Gemeente Utrecht

Bereikbaarheid

Utrecht is een aantrekkelijke en bereikbare stad die duurzaam, leefbaar en gezond is.

Lasten

Begroot 80.248
Realisatie 73.049
Verschil 7.199

Doelstellingen

Doelstelling 1

Utrecht is een aantrekkelijke en bereikbare stad die duurzaam, leefbaar en gezond is

Subdoelstellingen

Voor en/of samen met inwoners, ondernemers en bezoekers nemen we niet-fysieke maatregelen die bijdragen aan duurzame mobiliteit

€ 10.751 € 10.931

We bouwen met fysieke maatregelen aan een duurzame infrastructuur

€ 58.869 € 40.514

Auto- en fietsparkeervoorzieningen dragen bij aan een aantrekkelijke, leefbare en bereikbare stad

€ 19.613 € 34.549

Beleidsnota's