Gemeente Utrecht

Onderwijs

Iedere Utrechtse leerling heeft optimale kansen om zijn talenten te ontwikkelen. Iedere inwoner heeft vrije en laagdrempelige toegang tot media als bronnen van kennis en cultuur.

Lasten

Begroot 100.645
Realisatie 96.214
Verschil 4.431

Doelstellingen

Doelstelling 1

Kwalitatief goed en gevarieerd onderwijshuisvestingsaanbod

Subdoelstellingen

Adequate onderwijshuisvesting

€ 42.085 € 5.538

Adequaat leerlingenvervoer

€ 3.696 € 0

Doelstelling 2

Kwalitatief goed onderwijs

Subdoelstellingen

Alle Utrechtse leerlingen van 0-12 jaar bereiden zich voor op het behalen van een startkwalificatie en ontwikkelen hun talenten

€ 30.491 € 17.896

Alle Utrechtse leerlingen van 12-23 jaar behalen een startkwalificatie en ontwikkelen hun talenten

€ 10.441 € 1.979

Doelstelling 3

Iedere Utrechter heeft vrije en laagdrempelige toegang tot media als bronnen van kennis en cultuur

Subdoelstelling

Zoveel mogelijk Utrechters gebruiken de bibliotheek

€ 11.707 € 3.855

Beleidsnota's