Gemeente Utrecht

Bewoners en Bestuur

Utrecht is een aantrekkelijke stad voor bewoners en bezoekers, met een moderne overheid die haar bewoners ruimte geeft en faciliteert om de stad en de samenleving te verbeteren, en die de belangen van haar bewoners goed behartigt.

Lasten

Begroot 38.814
Realisatie 38.447
Verschil 367

Doelstellingen

Doelstelling 1

Utrecht wordt nationaal en internationaal gezien als een aantrekkelijke stad van kennis en cultuur

Subdoelstelling

Utrecht wordt nationaal en internationaal op de kaart gezet

€ 298 € 0

Doelstelling 2

Het Utrechts belang wordt goed behartigd op regionaal, nationaal en internationaal niveau

Subdoelstelling

Utrecht is een invloedrijke partner, lokaal, landelijk en internationaal

€ 2.860 € 983

Doelstelling 3

Utrecht heeft een moderne en toegankelijke overheid met betrokken bewoners

Subdoelstellingen

Bewoners zijn vroegtijdig en op maat betrokken

€ 17.010 € 866

De kwaliteit van de dienstverlening aan bewoners is adequaat

€ 18.895 € 8.136

Beleidsnota's