Gemeente Utrecht

Investeringsstaat Bereikbaarheid

Projectinformatie

Begrotingsinformatie

Uitvoeringsinformatie

Toelichting

Projectnaam

Sub-
categorie (alleen M&M)

Verv./ Uitbr.

Econ. / Maatsch. Nut

Besluit en Jaar van autori-
satie

Geautori-
seerde uitgaven t/m Begr
2016

wijzi-
gingen
1e Berap 2016

Actuele stand investe-
rings-
krediet

Jaar waarin project gestart is

Totaal gereali-
seerde uitgaven t/m jaar 2015

Gereali-
seerde uitgaven in 2016

Totaal gereali-
seerde uitgaven t/m 2016

Restant van het actuele investe-
rings-
krediet

Verwacht jaar van oplevering project

Vervangingsinvesteringen

Groot onderhoud P+R Westraven/ Kruisstraat

Parkeren

Verv.

Econ. Nut

2014

1.647

0

1647

2014

1.268

379

1.647

0

2016

Groot onderhoud Westraven is eind 2016 gerealiseerd. Afsluiten bij Jaarrekening 2016

Subtotaal vervangingsinvesteringen

1.647

0

1.647

1.268

379

1.647

0

Uitbreidingsinvesteringen

Hoofdfietsroutes, inclusief filevrij aanvullend

Fiets

Uitbr. A

Maatsch.

2011/2014

24.446

24.446

2010

19.951

3.205

23.156

1.290

2017

Doorfietsroute (Amendement A 83)

Fiets

Uitbr. A

Maatsch.

2014

1.000

1.000

2014

308

313

621

379

2017

Fietsverbinding Uithof-Nieuwegein (tussen de rails)

Fiets

Uitbr. A

Maatsch.

2010

5.000

5.000

2010

4.437

273

4.710

290

2015

Financiële afwikkeling in 2016. Afsluiten bij Verantwoording 2016

Herenroute Fietsroute

Fiets

Uitbr. A

Maatsch.

2012

2.250

2.250

2012

2.006

157

2.163

87

2017

Dafne Schippersbrug

Fiets

Uitbr. A

Maatsch.

2013

23.271

23.271

2005

11.797

5.571

17.368

5.903

2017

Rabo Fietsbrug POS

Fiets

Uitbr. A

Maatsch.

2014

6.500

6.500

2014

5.500

0

5.500

1.000

2023

Amendement 30 Fietspad Langs het Spoor

Fiets

Uitbr. A

Maatsch.

2014

1.650

1.650

2014

650

1.000

1.650

0

2016

Afsluiten bij Verantwoording 2016

Invoering leenfietsen

Fiets

Uitbr. A

Maatsch.

2012/2014

4.111

4.111

2012

355

24

379

3.732

2017

Fietsparkeren binnenstad

Fiets

Uitbr. A

Maatsch.

2010/2014

8.097

8.097

2010

2.612

1.086

3.698

4.399

2023

Tijdelijke fietsenstalling Smakkelaarsveld

Fiets

Uitbr. A

Maatsch.

2013

4.300

4.300

2013

1.301

803

2.104

2.196

2016

Afsluiten bij Verantwoording 2016

Fietsparkeren business case OVT

Fiets

Uitbr. A

Maatsch.

2013

16.183

16.183

2013

13.883

2.138

17.016

-833

2016

Afsluiten bij Verantwoording 2016

Fietsparkeren business case OVT pilot

Fiets

Uitbr. A

Maatsch.

2013

1.200

1.200

2013

944

271

1.215

-15

2016

Afsluiten bij Verantwoording 2016

Fietsparkeren business case OVT na pilot

Fiets

Uitbr. A

Maatsch.

2016

0

3.500

3.500

2016

0

23

23

3.477

2019

Fietsparkeren Utrecht Centrum (Kruisvaartstalling en FRIS)

Fiets

Uitbr. A

Maatsch.

2015

820

820

2015

0

327

327

493

2017

Verbeteren as van Berlage fietspaden op Egmondkade en van Hoornekade

Fiets

Uitbr. A

Maatsch.

2015

3.833

3.833

2015

893

1.286

2.179

1.654

2017

Projecten Stationsgebied en Leidsche Rijn

Fiets

Uitbr. A

Maatsch.

2015

7.000

7.000

2014

6.993

0

6.993

7

2016

Afsluiten bij Verantwoording 2016

Brommers naar de rijbaan

Fiets

Uitbr. A

Maatsch.

2015

400

75

475

2015

54

373

427

48

2016

Afsluiten bij Verantwoording 2016

Doorfietsroute Oosterspoorbaan

Fiets

Uitbr. A

Maatsch.

2015

1.500

1.500

2015

363

867

1.230

270

2017

Doorfietsroute Vechtroute fase 1 en 2

Fiets

Uitbr. A

Maatsch.

2015

1.000

1.000

2015

88

140

228

772

2017

Doorfietsroute om de Oost/Tolsteegsingel-Maliesingel

Fiets

Uitbr. A

Maatsch.

2015

1.500

1.500

2015

1.276

1.276

224

2020

Doorfietsroute om de Oost/ resterend deel

Fiets

Uitbr. A

Maatsch.

2015

150

150

2015

0

254

254

-104

2020

Voorbereiding van dit project loopt voor op de planning. Aanvullende autorisatie is geregeld in de Programmabegroting 2017

Doorfietsroute langs spoor amsterdam

Fiets

Uitbr. A

Maatsch.

2016

150

150

2016

0

11

11

139

2020

Hoofdfietsroute Elektronweg-Reactorweg

Fiets

Uitbr. A

Maatsch.

0

2016

0

0

0

2020

Doorfietsroute om de binnenstad Noord 

Fiets

Uitbr. A

Maatsch.

2015

50

50

2015

32

32

18

2017

Doorfietsroute Overvecht-Uithof

Fiets

Uitbr. A

Maatsch.

2015

628

628

2015

270

270

358

2017

Doorfietsroute langs Vleutensebaan en ARK (BNT)

Fiets

Uitbr. A

Maatsch.

0

0

0

0

Kwaliteit Fietsroutes Station

Fiets

Uitbr. A

Maatsch.

2014

2.500

2.500

2014

1.455

507

1.962

538

2017

Fietsimpuls

Fiets

Uitbr. A

Maatsch.

2015

262

262

2015

0

157

157

105

2017

E-bike 

Fiets

Uitbr. A

Maatsch.

2015

175

175

2015

0

105

105

70

2017

Fiets- voetgangervoorzieningen Nachtegaalstaat- Reigerstraat

Fiets

Uitbr. A

Maatsch.

2015

150

150

2016

23

23

127

2020

Fiets- voetgangervoorzieningen Biltstraat-Voorstraat

Fiets

Uitbr. A

Maatsch.

0

0

0

Actieplan voetgangers

Fiets

Uitbr. A

Maatsch.

2015

1.000

1.000

2015

194

194

806

2020

Verplichte bijdrage projectmanagement Beter Benutten Vervolg

Fiets

Uitbr. A

Maatsch.

2015

600

600

2015

68

150

218

382

2018

Subtotaal Fiets

Fiets

119.726

3.575

123.301

73.658

20.836

95.489

27.812

HOV LR (Z50, N40+N50)

OV

Uitbr. A

Maatsch.

2002 / 2011

15.063

15.063

2002

4.431

2.674

7.105

7.958

2017

HOV bestaande stad Dichterswijk Z90

OV

Uitbr. A

Maatsch.

2005

14.009

-4.722

9.287

2005

1.704

3.197

4.901

4.386

2020

Project wordt geactiveerd op basis van besluitvorming bij Voorjaarsnota 2016

HOV bestaande stad Transwijk Z80 

OV

Uitbr. A

Maatsch.

2011 / 2014

2.900

8.222

11.122

2011

4.753

1.797

6.550

4.572

2019

Randstadspoor

OV

Uitbr. A

Maatsch.

2002

11.356

11.356

2003

8.620

559

9.179

2.177

2017

OV Overvecht, inclusief Jacobsstraat 

OV

Uitbr. A

Maatsch.

2011

3.000

3.000

2010

2.763

435

3.198

-198

2017

De Uithoflijn tram (onderbouw, randvoorw. projecten, Cranenborgh)

OV

Uitbr. A

Maatsch.

2006 / 2014

139.061

139.061

2006

115.065

3.678

118.743

20.318

2018

Dichtersbaan (Busbaan Kruisvaart)

OV

Uitbr. A

Maatsch.

2013

18.000

18.000

2013

8.447

1.031

9.478

8.522

2017

Westtangent, inclusief Tangentlijn 10

OV

Uitbr. A

Maatsch.

2010 / 2013

18.000

-4.388

13.612

8.111

184

8.295

5.317

2017

Studiekosten OV MIRT

OV

Uitbr. A

Maatsch.

2015

85

85

2015

20

7

27

58

2016

Verkennen en benutten OV alternatieven USP en UC 

OV

Uitbr. A

Maatsch.

2015

700

700

2015

45

836

881

-181

2018

Kasritme loopt iets voor, aanvullende autorisatie geregeld in Programma-begroting 2017

Directe fietsverb. tussen Station LRC en Industrieterrein Lage Weide

OV

Uitbr. A

Maatsch.

2015

350

350

2015

9

0

9

341

2020

Fietsparkeervoorvzn station Overvecht aan de kant van Tuindorp

OV

Uitbr. A

Maatsch.

2015

100

100

2015

0

10

10

90

2020

Fiets- (sternet) en voetgangersvoorz en K&R strook (OV knooppunt) station Zuilen

OV

Uitbr. A

Maatsch.

2015

500

500

2015

0

0

0

500

2020

Fiets- (sternet) en voetgangersvoorzieningen (OV knooppunt) station Lunetten

OV

Uitbr. A

Maatsch.

2015

500

500

2015

0

0

0

500

2020

Verbeteren fietsenstalling bij station Terwijde 

OV

Uitbr. A

Maatsch.

2015

100

100

2015

0

24

24

76

2020

Verbeteren BBH fiets- en voetgamngersstation Vleuten onder andere (fietspad Vleuterweide–station Vleuten)

OV

Uitbr. A

Maatsch.

2015

800

800

2015

0

0

0

800

2020

Voorzieningen station Overvecht

OV

Uitbr. A

Maatsch.

2015

830

830

2015

0

0

0

830

2020

Integrale aanpak Vondellaan

OV

Uitbr. A

Maatsch.

2014

800

800

2014

0

0

0

800

2020

Bereikbaarheid station via Oosterkade en Westerkade (25%)

OV

Uitbr. A

Maatsch.

2015

1.000

1.000

2015

15

-134

-119

1.119

2020

Toegang trap/lift station Leidsche Rijn vanuit het busstation

OV

Uitbr. A

Maatsch.

2015

870

870

2015

0

0

0

870

2020

handhaving taxikeurmerk

OV

Uitbr. A

Maatsch.

2015

250

250

2015

23

54

77

173

2019

investeringen taxistandplaatsen

OV

Uitbr. A

Maatsch.

2015

100

100

2015

2

0

2

98

2017

OV inframaatregelen nav Vervoersplan

OV

Uitbr. A

Maatsch.

2016

0

200

200

0

171

171

29

2017

Toegankelijke bushaltes

OV

Uitbr. A

Maatsch.

2016

0

500

500

0

11

11

489

2017

Subtotaal Openbaar vervoer

OV

228.374

-188

228.186

42.259

154.008

14.534

168.542

59.644

Bereikbaarheid Stationsgebied

Auto

Uitbr. A

Maatsch.

2006

20.020

20.020

2006

6.041

6.041

13.979

2017

Inpassing Nouw Leidsche Rijn Centrum

Auto

Uitbr. A

Maatsch.

2013

7.426

7.426

2014

772

4.198

4.970

2.456

2018

Risico Nadeelcompensatie en planschade

Auto

Uitbr. A

Maatsch.

2008

500

500

2008

137

18

155

345

2020

Invoering Parkeer Reizigers Informatiesysteem

Auto

Uitbr. A

Maatsch.

2013 /2014

1.840

-400

1.440

2013

767

360

1.127

313

2016

Afsluiten bij Jaarrekening 2016

Wegnummer- en informatiesysteem

Auto

Uitbr. A

Maatsch.

2011

1.500

1.500

2011

24

45

69

1.431

2017

Groene golf Cartesiusweg

Auto

Uitbr. A

Maatsch.

2016

150

150

2016

0

5

5

145

2017

Knijpmaatregelen Monicabrug

Auto

Uitbr. A

Maatsch.

2012

7.480

7.480

2013

7.480

0

7.480

0

2016

Afsluiten bij Jjaarrekening 2016

Integrale aanpak NRU

Auto

Uitbr. A

Maatsch.

2012

5.100

10.000

15.100

2012

3.902

1.589

5.491

9.609

2020

Westelijke Stadboulevard (MUW)

Auto

Uitbr. A

Maatsch.

2016

1.200

1.200

2015

808

808

392

2019

Project wordt geactiveerd op basis van besluitvorming bij Voorjaarsnota 2016

Herinrichting 't Goylaan

Auto

Uitbr. A

Maatsch.

2015

6.129

6.129

2015

717

3.409

4.126

2.003

2016

Financiële afronding in 2017

Binnenstedelijke verbindingsweg Socrateslaan Beneluxlaan Oost

Auto

Uitbr. A

Maatsch.

2016

150

150

2015

5

5

145

2020

Planstudie ring Utrecht 2015 en 2016 (voorlopige raming)

Auto

Uitbr. A

Maatsch.

2015

678

678

2015

355

252

607

71

2017

Maatregelen alternatief knip Maarssenseweg 

Auto

Uitbr. A

Maatsch.

2015

1.200

1.200

2015

13

106

119

1.081

2017

Oversteekbaarheid Eykmanlaan

Auto

Uitbr. A

Maatsch.

2016

150

150

2016

108

108

42

2017

Slimme kruisingen

Auto

Uitbr. A

Maatsch.

2015

600

600

2015

360

360

240

2017

Subtotaal Auto

Auto

53.973

9.750

63.723

20.208

11.263

31.471

32.252

P&R De Erven

P&R

Uitbr. A

Maatsch.

2013

211

211

2012

0

211

211

0

2016

Afsluiten bij Jaarrekening 2016

Voorbereiding P&R Leidsche Rijn Centrum

P&R

Uitbr. A

Maatsch.

2011

450

450

2011

234

0

234

216

2017

Bijdrage aan BNT in 2017. Autorisatie vindt daar plaats

Subtotaal Park & Ride

P&R

661

0

661

234

211

445

216

Slimme Routes Slimme Regelingen (doseren aan de randen van de stad)

Duurz verv

Uitbr. A

Maatsch.

2013

400

200

600

2013

179

406

585

15

2016

Afsluiten bij Jaarrekening 2016

Actieplan goederenvervoer

Duurz verv

Uitbr. A

Maatsch.

2011

4.253

4.253

2011

2.176

342

2.518

1.735

2018

Stadsdistributie Stop & Drop

Duurz verv

Uitbr. A

Maatsch.

2015

663

663

2015

44

86

130

533

2017

Laad- en losplaatsgebruik

Duurz verv

Uitbr. A

Maatsch.

2015

68

68

2015

30

30

38

2017

Logistiek Ontkoppelpunt

Duurz verv

Uitbr. A

Maatsch.

2015

620

620

2015

75

75

545

2017

Truckspotting

Duurz verv

Uitbr. A

Maatsch.

2015

273

273

2015

113

113

160

2017

Actieplan schoon vervoer tot en met 2015

Duurz verv

Uitbr. A

Maatsch.

2011 / 2014

6.493

1.888

8.381

2011

8.380

0

8.380

1

2016

Afsluiten bij Jaarrekening 2016

Elektrisch Vervoer (ASV) vanaf 2015

Duurz verv

Uitbr. A

Maatsch.

2016

4.757

4.757

2016

1.855

1.851

3.706

1.051

2020

Schone bussen (ASV) vanaf 2015

Duurz verv

Uitbr. A

Maatsch.

2016

2.000

2.000

2016

0

2.038

2.038

-38

2016

Afsluiten bij Jaarrekening 2016

Milieuzones en subsidies (ASV) vanaf 2015

Duurz verv

Uitbr. A

Maatsch.

2013

9.365

-5.672

3.693

2016

1.675

739

2.414

1.279

2020

Stimuleren deelgebruik auto's (ASV)

Duurz verv

Uitbr. A

Maatsch.

2015

2.000

-1.193

807

2013

205

100

305

502

2020

Stimuleren Schoon Vrachtverkeer Euro 6

Duurz verv

Uitbr. A

Maatsch.

2013

302

-245

57

2016

2016

Afsluiten bij Jaarrekening 2016

Milieuzonering vracht (Milieuzonering en stedelijk gebied)

Duurz verv

Uitbr. A

Maatsch.

2007/ 2014

1.590

1.590

2013

1.433

0

1.433

157

2016

Afsluiten bij Jaarrekening 2016

Actieplan De gebruiker centraal (voorheen Mobiliteitsmanagement, Communicatie en gedragscampagne)

Duurz verv

Uitbr. A

Maatsch.

2010

6.120

6.120

2010

4.030

2.058

6.088

32

2017

De Gebruiker Centraal Vervolg 2016- 2017

Duurz verv

Uitbr. A

Maatsch.

2016

2.001

2.001

2016

0

357

357

1.644

2017

Scholen aanpak

Duurz verv

Uitbr. A

Maatsch.

2016

346

346

2016

0

0

346

2017

Spitsmijdende bedrijven

Duurz verv

Uitbr. A

Maatsch.

2016

282

282

2016

0

0

282

2017

Publiekstrekkers en evenementen

Duurz verv

Uitbr. A

Maatsch.

2015

150

150

2016

0

90

90

60

2017

Pak het moment

Duurz verv

Uitbr. A

Maatsch.

2015

70

27

97

2016

0

42

42

55

2017

Ontwikkeling reisadvies (DGC)

Duurz verv

Uitbr. A

Maatsch.

2015

166

166

2016

0

100

100

66

2017

banden op spanning P&R locaties

Duurz verv

Uitbr. A

Maatsch.

2012

100

100

2012

69

15

84

16

2016

Afsluiten bij Jaarrekening 2016

Luchtmaatregelen groene buffer

Duurz verv

Uitbr. A

Maatsch.

2012

542

542

2012

185

416

601

-59

2016

Afsluiten bij Jaarrekening 2016

Meetnet Luchtkwaliteit

Duurz verv

Uitbr. A

Maatsch.

2013 / 2014

1.050

1.050

2010

506

81

587

463

2018

Afstemming RWS (schermen) en BRU (bussen)

Duurz verv

Uitbr. A

Maatsch.

2014

250

-250

0

2016

0

2016

Afsluiten bij Jaarrekening 2016

Eigen wagenpark (ASV) vanaf 2016

Duurz verv

Uitbr. A

Maatsch.

2010

1.178

-678

500

2016

0

19

19

481

2020

Vervangen dieselaggregaten door aansluitpunten (ASV)

Duurz verv

Uitbr. A

Maatsch.

2016

750

750

2016

738

738

12

2017

Gevoelige bestemmingen scholen

Duurz verv

Uitbr. A

Maatsch.

2016

1.952

1.952

2016

0

0

1.952

2016

Afsluiten bij Jaarrekening 2016

Monitoring en onderzoekskosten

Duurz verv

Uitbr. A

Maatsch.

2012

8.750

8.750

2012

6.009

469

6.478

2.272

2020

Programmakosten en organisatiekosten NSL

Duurz verv

Uitbr. A

Maatsch.

2014

1.293

1.293

2013

1.083

39

1.122

171

2016

Afsluiten bij Jaarrekening 2016

Proof of concept

Duurz verv

Uitbr. A

Maatsch.

2015

2.248

2.248

2015

548

548

1.700

2017

Subtotaal Duurzaam vervoer

Duurz verv

52.646

1.463

54.109

27.829

10.752

38.581

15.471

Parkeerplaats Mariaplaats

Parkeren

Uitbr. A

Econ.

2014

507

507

2014

30

53

83

424

compensatiebijdrage in verband met het opheffen van straatparkeerplaatsen op de Mariaplaats (dekking is voor maximaal tien jaar) In 2016 wordt een bedrag van 0,53 miljoen euro onttrokken.

Uitbreiding betaald parkeren 2015

Parkeren

Uitbr. A

Econ.

2015

1.200

1.200

0

1.200

Project wordt doorgeschoven naar 2017

Subtotaal Parkeren

Parkeren

1.707

0

1.707

30

53

83

1.624

Actieplan Verkeersveiligheid 2015-2020

wijk veiligh

Uitbr. A

Maatsch.

2015

1.250

1.250

2016

0

181

181

1.069

2020

Aanpak knelpunten verkeersveiligheid

wijk veiligh

Uitbr. A

Maatsch.

2012

4.918

4.918

2012

3.676

933

4.609

309

2017

Maatregelen verkeersveiligheid busbaan Vleuterweide

wijk veiligh

Uitbr. A

Maatsch.

2015

3.392

3.392

2015

260

260

3.132

2017

Maatregelen Kapteynlaan

wijk veiligh

Uitbr. A

Maatsch.

2015

700

500

1.200

2016

172

1.054

1.225

-25

2016

Afsluiten bij Jaarrekening 2016

Onderhouden Utrechts Veiligheids Label (incl A37 behoud verkeerstuinen)

wijk veiligh

Uitbr. A

Maatsch.

2012 / 2014

350

350

2013

110

15

125

225

2017

Hinderplanning 2012 en 2013

wijk veiligh

Uitbr. A

Maatsch.

2013

290

290

2013

185

7

192

98

2017

Amendement A40 Optimaliseren VRI's

wijk veiligh

Uitbr. A

Maatsch.

2013

750

750

2013

532

196

728

22

2016

Afsluiten bij Jaarrekening 2016

Aanpak VRI' inclusief kleine fysieke maatregelen

wijk veiligh

Uitbr. A

Maatsch.

2013

1.000

1.000

2015

45

28

73

927

2019

Economisch investeringsfonds

wijk veiligh

Uitbr. A

Maatsch.

2012

10.000

10.000

2010

2.912

2.744

5.656

4.344

2020

Verbreden de Meernbrug/ Meerndijk

wijk veiligh

Uitbr. A

Maatsch.

2015

1.175

1.175

2014

900

275

1.175

0

2016

Afsluiten bij Jaarrekening 2016

Amsterdamsestraatweg

wijk veiligh

Uitbr. A

Maatsch.

2016

100

100

2016

0

53

53

47

2018

Budget beschikbaar gesteld bij Voorjaarsnota 2016

Subtotaal Wijken en Vervoersveiligheid

wijk veiligh

23.825

600

24.425

22.153

8.532

5.746

14.277

10.148

Subtotaal uitbreidingsinvesteringen

480.912

15.200

496.112

284.499

63.395

348.888

147.167

Bedragen zijn in duizenden euro's.