Gemeente Utrecht

Kerncijfers gemeente Utrecht

Per einde kalenderjaar

2014

2015

2016

Sociale structuur

Aantal inwoners

334.295

338.986

343.134

waarvan percentage 0-29 jaar

45

45

45

waarvan percentage 30-64 jaar

45

45

45

waarvan percentage 65+ jaar

10

10

10

Werkzame personen SBI 2008[1]

230.069

238.900

243.647

Fysieke structuur

Oppervlakte land in hectare

9.406

9.406

9.406

Bevolking per vierkante kilometer land

3.554

3.604

3.648

Woningen per vierkante kilometer land

1.568

1.588

1.576

Aantal woningen[2]

147.511

149.322

148.212

waarvan % koopwoningen[3]

46

Gemiddelde woningbezetting (= bevolking in woningen/ woningen)

2,27

2,24

2,26

Financiële structuur (bedragen zijn in miljoenen euro’s)

Rekening

Totaal lasten

1.295

1.417

1.435

Algemene Uitkering Gemeentefonds

451

631

651

Totaal reserves

583

588

585

Totaal voorzieningen[4]

92

55

89

[1] Voor werkzame personen zijn de definities van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 (inclusief vrije beroepen) van toepassing. Bron is het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) met de stand per 1 april. Cijfers van voorgaande jaren worden telkens bijgesteld; het meest recente cijfer over 2014 is 234.645 werkzame personen.
[2] De overgang naar de BAG-registratie (vanaf 2014) is van invloed op de omvang van de woningvoorraad en daarmee ook de gemiddelde woningbezetting. In de nieuw gehanteerde woningdefinitie worden ook wooneenheden meegenomen.
[3] Cijfers einde kalenderjaar 2015 bekend in april
[4] Betreft voorzieningen zoals verantwoord aan de passivazijde van de balans.