Gemeente Utrecht

Werk en Inkomen

Utrecht is een vitale stad waarin alle Utrechters werken of participeren naar vermogen en voldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.

Lasten

Begroot 231.294
Realisatie 231.778
Verschil -484

Doelstellingen

Doelstelling 1

Utrecht is een vitale stad

Subdoelstelling

Utrecht heeft voldoende werkgelegenheid

€ 682 € 0

Doelstelling 2

Utrechters werken of participeren naar vermogen en zijn zelfredzaam

Subdoelstelling

Utrechters werken of participeren naar vermogen en zijn zelfredzaam

€ 43.639 € 7.307

Doelstelling 3

Utrechters worden niet financieel belemmerd om deel te nemen aan het maatschappelijk leven

Subdoelstellingen

Elke Utrechter die daar recht op heeft ontvangt een bijstandsuitkering

€ 164.173 € 139.901

Utrechters die financieel niet in staat zijn om te participeren worden ondersteund

€ 23.284 € 584

Beleidsnota's