Gemeente Utrecht

Investeringsstaat Cultuur

Projectinformatie

Begrotingsinformatie

Uitvoeringsinformatie

Toelichting

Projectnaam

Uitbr./ Verv.

Maatsch. /
Econ. nut

Jaar van autorisatie investe-
rings-
krediet

Geautori-
seerde uitgaven t/m Begr
 jaar 2016

wijzi-
gingen
jaar 2016

Actuele stand investe-rings-
krediet

Jaar waarin project gestart is

Totaal gereali-
seerde uitgaven t/m jaar 2015

Gereali-
seerde uitgaven in jaar 2016

Totaal gereali-
seerde uitgaven t/m jaar 2016

Restant van het actuele investerings-
krediet

Verwacht jaar van oplevering project

Uitbreidingsinvesteringen

Podium Hoge Woerd - theatertechniek

Uitbr.

Econ.

2013

1.000

0

1.000

2015

1.000

0

1.000

0

2016

In 2015 is er een investeringssubsidie verleend aan Theater Kikker van 1.000 ter realisatie van de theatertechniek in Podium Hoge Woerd. In 2016 is deze investering volledig gerealiseerd en gereed gemeld.

Broedplaatsen

Uitbr.

Econ.

begr. 2013 en VJN 2014

145

0

145

2014

145

0

145

0

2016

Dit betreft een investeringssubsidie aan Stichting Werkruimte Kunstenaars voor de verduurzaming van het pand aan de Plompetorengracht. In 2016 is deze investering volledig gerealiseerd en gereed gemeld.

Totaal uitbreidingsinvesteringen

1.145

0

1.145

1.145

0

1.145

0

Bedragen zijn in duizenden euro's.