Gemeente Utrecht

Duurzaamheid

Utrecht is een duurzame en gezonde stad.

Lasten

Begroot 13.652
Realisatie 12.679
Verschil 972

Doelstellingen

Doelstelling 1

In Utrecht besparen we energie en wekken we energie duurzaam op

Subdoelstelling

In Utrecht besparen we energie en wekken we energie duurzaam op

€ 8.559 € 706

Doelstelling 2

Utrecht is een stad met een gezonde, stille en veilige leefomgeving

Subdoelstellingen

Utrecht is een stad met zo min mogelijk geluidsoverlast en een veilige leefomgeving

€ 1.374 € 63

Utrecht heeft een schone bodem

€ 2.788 € 461

Utrecht heeft een gezonde lucht

€ 0 € 0

Beleidsnota's

  1. ‘Utrecht, energiek middelpunt van het land’- Energieplan Utrecht (vastgesteld op 14 januari 2016) (pdf, 1,2 MB)
  2. Duiding van het College bij het Energieplan (vastgesteld op 14 januari 2016) (pdf, 1,7 MB)
  3. Uitvoeringsprogramma Gezonde lucht voor Utrecht 2013-2015 (vastgesteld oktober 2013) (pdf, 1,2 MB)
  4. Geluidnota (herzien in 2014) (pdf, 1,9 MB)
  5. Actieplan Geluid (herzien in 2014) (pdf, 1,2 MB)
  6. Nota Bodembeheer 2012-2022, 'Grondig werken 3' (vastgesteld op 20 maart 2012, de actualisatie wordt naar verwachting vastgesteld in 2017) (pdf, 7,4 MB)
  7. Gebiedsgericht Grondwaterbeleid (vastgesteld op 12 mei 2009) (pdf, 2,1 MB)
  8. Nota Externe veiligheid (vastgesteld op 13 maart 2007) (pdf, 1,8 MB)