Gemeente Utrecht

Subsidiestaat Cultuur

Prestatie-
doelstelling

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2016

Realisatie 2016

Verschil

Programma Cultuur

Productie en programmering

Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen

32.374

34.411

2037

Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.2 Productie en programmering

32.374

34.411

2.037

Cultuurparticipatie

Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek

4.638

4.375

-263

Totaal Prestatiedoelstelling 1.2.1 Participatie

4.638

4.375

-263

Internationalisering

Het bevorderen van internationale uitwisseling en samenwerking

1.550

1.667

117

Totaal Prestatiedoelstelling 1.3.1 Internationalisering

1.550

1.667

117

Bedragen zijn in duizenden euro's