Gemeente Utrecht

Subsidiestaat Economie

Prestatie-
doelstelling

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2016

Realisatie 2016

Verschil

Programma Economie

Stimuleren bedrijven (BSBB)

Tegemoetkoming kleinschalige ondernemers en eigenaren onroerend  goed  wegens negatieve gevolgen ontstaan door stedelijke vernieuwing

100

0

-100

Utrecht Science Park

Exploitatie subsidie Utrecht Science Park

50

51

1

BIZ Woonboulevard

BIZ subsidie (bedrijf Investering Zone)

135

157

22

Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.1 Bevorderen van de (fysieke) economische structuur

285

208

-77

Marketing, promotie en informatievoorziening

Ondersteuning toeristische activiteiten en evenementen

180

80

-100

Totaal Prestatiedoelstelling 1.2.1 Verhogen bekendheid van de stad

180

80

-100

Ondernemersfonds Utrecht

Subsidie aan Stichting Ondernemersfonds Utrecht voor stimulering economische structuur van Utrecht en economische vitaliteit van de stad

6.567

6.471

-96

Lokaal Economisch Fonds

Subsidie voor nieuwe werkgelegenheid en stage- en leerwerkplekken

1.900

1.073

-827

Economic Board Utrecht

Faciliteren Startups

90

180

90

Totaal Prestatiedoelstelling 1.3.1 Bevorderen van de werkgelegenheid

8.557

7.724

-833

Bedragen zijn in duizenden euro's