Gemeente Utrecht

Openbare Ruimte en Groen

De openbare ruimte moet naar onze mening leefbaar, duurzaam en aantrekkelijk zijn voor bewoners, gebruikers en bezoekers van onze stad. Een buitenruimte die plaats biedt aan iedereen om te leven, om te gebruiken en om te genieten is wat wij nastreven.

Lasten

Begroot 149.919
Realisatie 150.389
Verschil -470

Doelstellingen

Doelstelling 1

Openbare ruimte is veilig en functioneel

Subdoelstellingen

De openbare ruimte is heel, veilig en functioneel

€ 59.238 € 14.142

Het afval- en hemelwater wordt veilig en milieuvriendelijk afgevoerd en de waterkwaliteit is goed

€ 29.830 € 39.177

Doelstelling 2

Openbare ruimte is groen en schoon en nodigt uit tot ontmoeting

Subdoelstellingen

De buitenruimte is schoon en het groen is onderhouden

€ 33.437 € 4.685

We richten het groen zo in dat aantrekkelijk en bereikbaar wordt

€ 3.810 € 26

Afval wordt op efficiënte wijze gescheiden ingezameld om de klant van dienst te zijn en om in te zetten als grondstof

€ 31.194 € 40.535

Beleidsnota's