Gemeente Utrecht

Venster voor Bedrijfsvoering

De benchmark Vensters voor Bedrijfsvoering wordt ingevuld door honderd gemeenten en diverse provincies en waterschappen. Het biedt managers handvatten om met elkaar in gesprek te gaan over ambities, keuzes en verbeterpunten van de organisatie. Ter illustratie zijn hieronder voor achttien indicatoren de gegevens van Utrecht weergegeven, afgezet tegen het gemiddelde van de G4 (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht). De gegevens van de G4 zijn nog niet definitief.

 * Apparaatskosten Utrecht zijn dit jaar op andere manier berekend, vandaar deze trendbreuk. Deels is de stijging ook te verklaren door daling FTE waarbij de totale apparaatskosten niet direct mee dalen, waardoor deze kosten per FTE stijgen
** ICT kosten zijn gedaald omdat in 2015 gekozen is om een geschat bedrag van 5.000.000,= decentrale ICT kosten mee te nemen. Dit jaar is ervoor gekozen om dit niet meer mee te nemen.
*** Aantal m2 in gebruik door gemeente zelf is omlaag gegaan, door verhuur aan derde partijen. De stijging per m2 wordt verklaard uit het feit dat er relatief goedkope m2 is afgestoten en duurdere m2 (o.a. Stadskantoor) wordt ingezet voor eigen gebruik.