Gemeente Utrecht

Subsidiestaat Werk en Inkomen

Prestatie-
doelstelling

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2016

Realisatie 2016

Verschil

Programma Werk en Inkomen

Utrecht heeft voldoende werkgelegenheid

Het ondersteunen van mensen richting werk en het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt

195

195

0

Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.1 Inzet werkgelegenheidsoffensief

195

195

0

Activering jongeren

Stimuleren eigen kracht en activering van kwetsbare jongeren

87

88

1

Stimuleren maatschappelijke participatie en re-integratie

Dienstverlening voor ex-gedetineerden

70

40

-30

Bestrijding Jeugdwerkeloosheid

Werkgeversinstrumenten Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid

318

173

-145

Loonkostensubsidie

Loonkostensubsidie aan werkgevers die mensen uit de doelgroep WWB in dienst nemen

1.400

301

-1099

Versnelling Overvecht Werk en Ondernemerschap

Versnelling Overvecht Werk en Ondernemerschap

0

38

38

Totaal Prestatiedoelstelling 2.1.1 Re-integratie

1.875

640

-1.235

Wet Sociale werkvoorziening

Uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken

17.877

17.506

-371

Totaal Prestatiedoelstelling 2.1.2 Sociale Werkvoorziening

17.877

17.506

-371

Armoedebestrijding

Ondersteuning van activiteiten die participatie bevorderen en activiteiten aangaande inkomensondersteuning

140

140

0

Totaal Prestatiedoelstelling 3.2.1 Armoedebestrijding

140

140

0

Bedragen zijn in duizenden euro's