Gemeente Utrecht

Sport

In Utrecht staat jouw talent centraal.

Lasten

Begroot 34.770
Realisatie 35.607
Verschil -838

Doelstellingen

Doelstelling 1

Plannen, ontwikkelen en exploiteren van voldoende kwalitatief goede voorzieningen

Subdoelstellingen

Voldoende kwalitatief goede en toegankelijke basisvoorzieningen

€ 799 € 45

Utrechtse zwembaden van goede kwaliteit

€ 11.149 € 4.376

Utrechtse sportparken en sporthallen van goede kwaliteit

€ 20.942 € 6.633

Doelstelling 2

Zoveel mogelijk Utrechters sporten en bewegen en vinden en ontwikkelen zo hun eigen talent

Subdoelstellingen

Meer Utrechters sporten en bewegen in een goede sportinfrastructuur bij verenigingen (vooral in de Krachtwijken).

€ 2.469 € 3

Utrechters met een beperking hebben voldoende mogelijkheden tot sporten

€ 274 € 0

Doelstelling 3

Utrecht is een aantrekkelijke stad voor topsport, topsporters en topsporttalenten

Subdoelstelling

Bevorderen van topsport – talentontwikkeling door het versterken van de topsport(infra)structuur en faciliteren van (top)sportevenementen

€ 1.408 € 241

Beleidsnota's

  1. Sportnota 2011-2016 (pdf, 2,1 MB)
  2. Notitie Professionalisering in de Sport / Sport en bewegen in de buurt (2012) (pdf, 2,6 MB)
  3. Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed, inclusief Meerjaren-nota kapitaalgoederen (zie programma Vastgoed)
  4. Discussienotitie wachtlijsten sport (2013) (pdf, 341 kB)
  5. Taskforce bezuinigingsvoorstellen Sport  - eindrapportage (2013) (pdf, 0,9 MB)
  6. Meerjaren huisvestingsplan veldsport 2014-2020 (pdf, 364 kB)
  7. Meerjaren huisvestingsplan binnensport 2015-2020 (pdf, 370 kB)
  8. Utrecht Sport, de Utrechtse sportvisie op weg naar 2020 (pdf, 266 kB)
  9. Sportnota 2017-2020 (pdf, 6,1 MB)