Gemeente Utrecht

Subsidiestaat Bewoners en Bestuur

Prestatie-
doelstelling

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2016

Realisatie 2016

Verschil

Programma Bewoners en Bestuur

Utrecht4GlobalGoals

Voorlichting voor particuliere initiatieven over de Millenniumdoelen

75

81

6

Economic Board Utrecht

Convenantbijdrage aan Economic Board Utrecht

0

334

334

Totaal Prestatiedoelstelling 2.1.1 Samenwerken en beïnvloeden

75

415

340

Volksfeesten

Organiseren en uitvoeren van volksfeesten

186

177

-9

Initiatievenfonds

Ondersteunen van bewoners en vrijwilligersorganisaties in het ontwikkelen van activiteiten of uitvoeren van ideeën om de sociale cohesie, leefbaarheid, zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te vergroten.

2.700

2.685

-15

Totaal Prestatiedoelstelling 3.1.1 Bewoners betrekken

2.886

2.862

-24

Bedragen zijn in duizenden euro's