Gemeente Utrecht

Investeringsstaat Onderwijs

Projectinformatie

Begrotingsinformatie

Uitvoeringsinformatie

Toelichting

Projectnaam

Verv./ Uitbr.

Maatsch. / Econ. nut

Besluit en jaar van autorisatie investerings-
krediet

Geautori-
seerde uitgaven t/m Begr
2016

wijzi-
gingen
1e Berap 2016

Actuele stand investe-
rings-
krediet

Totaal gereali-
seerde uitgaven t/m jaar 2015

Gereali-
seerde uitgaven in 2016

Totaal gereali-
seerde uitgaven t/m 2016

Restant van het actuele investerings-
krediet

Verwacht jaar van oplevering project

Vervangingsinvesteringen

vervangende nieuwbouw Gerrit Rietveldcollege

Verv.

Econ.

2013-14

18.357

18.357

18.249

18.249

108

2015

De oplevering ven het gebouw liep vertraging op maar op 7 januari 2015 ging de school open. Er zijn echter nog diverse opleverpunten die afgewikkeld dienen te worden met de aannemer voor het project bestuurlijk te kunnen afsluiten.

vervangende nieuwbouw OBS Overvecht aan de Teun de Jagerdreef 5

Verv.

Econ.

2013-14

7.980

7.980

1.240

3.282

4.522

3.458

2017

stand alone gymzaal Marco Pololaan

Verv.

Econ.

2015-07

510

493

1.003

0

0

1.003

2017

KC Gagel Noord

Verv.

Econ.

2013-14

7.327

7.327

282

2.364

2.646

4.681

2017

KC Ibisdreef

Verv.

Econ.

2013-14

8.368

8.368

574

6.056

6.630

1.738

2017

GYMZAAL Noordoost(Tuindorp)(Wevelaan)

Verv.

Econ.

2013-14

866

-866

0

0

0

0

-

nieuwbouw gymzaal Rijnhuizenlaan 2/Renovatie Ridderlaan

Verv.

Econ.

2013-14

528

-528

0

0

0

0

-

Nieuwbouw Boadreef 2; aanpassing Slotlaan ten bhoeve vanAuris College

Verv.

Econ.

2013-14

1.000

1.000

2

2

998

2017

Eén gymnastieklokaal Auris College/Gymzaal Santa Cruzdreef

Verv.

Econ.

2013-14

1.144

1.144

18

21

39

1.105

2017

GYMZAAL Maria van Reedestraat

Verv.

Econ.

2013-14

552

-552

0

0

0

0

-

Bisschopsplein 8; vervangende nieuwbouw De Piramide, locatie Bisschopsplein 8

Verv.

Econ.

PB 2016

120

120

0

0

120

2019

Blauwe Vogelweg 11; vervangende nieuwbouw vso-deel(tijdelijk omzetten naar permanent)

Verv.

Econ.

PB 2016

141

141

0

0

141

2019

Lanslaan 12 + Attleeplants. 39; vervangende nieuwbouw so-zmlk op locatie Lanslaan (inclusief 2 gymzalen)

Verv.

Econ.

PB 2016

316

316

0

0

316

2019

Nolenslaan 33a; renovatie De Fakkel

Verv.

Econ.

PB 2016

95

95

0

0

95

2019

Opzoomerstr 1/Joan Roëllstr 12; bouwvoorbereiding: vervangende nieuwbouw

Verv.

Econ.

PB 2016

134

134

0

0

134

2018

Winklerlaan 79; vervangende nieuwbouw SO Fier 

Verv.

Econ.

PB 2016

159

159

0

0

159

2018

Zwarte Woud 211(De Passie); vervangende nieuwbouw

Verv.

Econ.

PB 2016

508

508

0

225

225

283

2019

Cremerstraat 378; renovatie gymzaal (inclusief deels sloop)

Verv.

Econ.

PB 2016

738

738

0

0

738

2017

Subtotaal vervangingsinvesteringen

48.843

-1.453

47.390

20.365

11.948

32.313

15.077

Uitbreidingsinvesteringen

SCHOOL Mytylschool A. de Ranitz Blauwe Vogelweg 11

Uitbr.

Econ.

2013-14

1.107

1.107

85

85

1.022

2017

Zwevende lok N-O

Uitbr.

Econ.

2013-14

125

-125

0

0

0

0

-

extra lokalen Montessorischool Oog in Al (fietsbrug)

Uitbr.

Econ.

2013-14

374

374

193

374

0

2017

De Koekoek, Koekoeksplein 2A; uitbreiding 3 lokalen intern

Uitbr.

Econ.

2015-07

400

400

0

0

400

2017

OBS Tuindorp, prof. Van Bemmelenlaan 34; uitbreiding lokalen intern

Uitbr.

Econ.

2015-07

400

400

0

0

400

2017

Ten Veldestraat 98; uitbreiding permanent 4 lokalen Apollo 11 7e tot en met 10e groep)

Uitbr.

Econ.

PB 2016

802

802

0

819

819

-17

2016

opgeleverd 2016

OPDC (Utrechtse school)

Uitbr.

Econ.

2015-07

2.462

2.462

288

4

292

2.170

2017

Internationale school

Uitbr.

Econ.

2015-07

379

379

0

0

379

2020

binnenklimaat bestaande gebouwen(4e tot en met 7e tranche)

Uitbr.

Econ.

2015-07

1.600

1.600

0

1.600

2017/2019

binnenklimaat bestaande gebouwen(3e tranche)

Uitbr.

Econ.

2015-07

940

940

431

518

949

-9

2016

opgeleverd 2016

VMBO Vleuterweide

Uitbr.

Econ.

15.716

15.716

1.085

1.047

2.132

13.584

2018

16 kl Leidsche Rijn Centrum plus 5 kl Eben Haezer

Uitbr.

Econ.

7.778

7.778

0

5.526

5.526

2.252

2017

Beethovenplein 2; uitbreiding permanent (zolder): 1 groepsruimte

Uitbr.

Econ.

PB 2016

189

189

0

0

189

2017

Handelstraat 51/E. Meijsterlaan; uitbreiding permanent 3 lokalen

Uitbr.

Econ.

PB 2016

373

425

798

0

706

706

92

2017

Maliebaan 56; permanente uitbreiding 12e en 13e groep en één speellokaal

Uitbr.

Econ.

PB 2016

100

100

0

100

100

0

2016

opgeleverd 2016

Notebomenlaan 400; uitbreiding permanent voor X11

Uitbr.

Econ.

PB 2016

405

405

0

262

262

143

2016

opgeleverd 2016

Rosweydelaan 1; uitbreiding tijdelijk 1 lokaal: Beatrixschool

Uitbr.

Econ.

PB 2016

50

-50

0

0

0

0

-

Van Hoornekade 6; uitbreiding permanent tweede speellokaal

Uitbr.

Econ.

PB 2016

116

116

0

116

116

0

2016

opgeleverd 2016

Torenpleinschool, Schoolstraat 7; uitbreiding 10e en 11e lokaal

Uitbr.

Econ.

2015-07

393

393

305

72

377

16

2016

opgeleverd 2016

Jazzsingel VVE-lokaal

Uitbr.

Econ.

VJN 2016

0

191

191

0

146

146

45

2016

opgeleverd 2016

Internationale school Tijdelijke huisvesting Grebbeberglaan

Uitbr.

Econ.

VJN 2016

0

800

800

0

800

800

0

2016

opgeleverd 2016

Subtotaal uitbreidingsinvesteringen

33.709

1.241

34.950

2.387

10.116

12.684

22.266

Bedragen zijn in duizenden euro's.