Gemeente Utrecht

Investeringsstaat Vastgoed

 

Projectinformatie

Begrotingsinformatie

Uitvoeringsinformatie

Toelichting

Projectnaam

Verv./ Uitbr.

Econ. / Maatsch. Nut

Besluit en Jaar van autorisatie investe-
rings-
krediet

Geautori-
seerde uitgaven t/m Begr
2016

wijzi-
gingen
1e Berap 2016

Actuele stand investe-
rings-
krediet

Jaar waarin project gestart is

Totaal gereali-
seerde uitgaven t/m jaar 2015

Gereali-
seerde uitgaven in 2016

Totaal gereali-
seerde uitgaven t/m 2016

Restant van het actuele investe-
rings-
krediet

Verwacht jaar van oplevering project

Vervangingsinvesteringen

Werkzaamheden UCK 2 Domplein

Verv.

Econ.

2011

1.692

1.692

2011

1.687

46

1.733

-41

2016

Project is opgeleverd en afgesloten

Restauratie forten De Gagel

Verv.

Econ.

2013

1.520

1.520

362

206

568

952

2017

Onderdeel van plan forten

Renovatie Centraal Museum en Depot/Dakvlakken

Verv.

Econ.

2013

2.493

2.493

2014

1.449

-405

1.044

1.449

2019

De Stek (Verslaafdenopvang) en spoorse voorzieningen

Verv.

Econ.

2013

430

430

194

240

434

-4

2016

Project is opgeleverd en afgesloten

Molen Rijn en Zon

Verv.

Econ.

2015

350

350

2014

152

229

381

-31

2016

Project is opgeleverd en afgesloten

Energiebesparende maatregelen

Verv.

Econ.

2014

1.320

1.320

2014

91

550

641

679

Uitvoeringsprogramma Energiezuinige gemeentelijke gebouwen

Mecklenburglaan 3-5 de Wilg

Verv.

Econ.

2016

0

1.200

1.200

0

59

59

1.141

Bilstraat 166

Verv.

Econ.

2016

0

550

550

0

205

205

345

MFA de Dreef 

Verv.

Econ.

2016

0

100

100

0

0

0

100

Buurthuis de Boeg, Tjalkstraat 

Verv.

Econ.

2016

130

165

295

31

300

331

-36

2016

Project is opgeleverd en afgesloten

Vredenburg 40

Verv.

Econ.

2016

1.200

1.200

0

1.014

1.014

186

Tivoli de Helling

Verv.

Econ.

2015

525

525

2015

36

-57

-21

546

2017

Zonnepanelen

Verv.

Econ.

2014

930

930

92

0

92

838

Bandbreedte Duurzaamheidsmaatregelen 

Verv.

Econ.

2015

1.000

-300

700

0

0

700

Toekomst stadhuis

Verv.

Econ.

2014

982

982

394

68

462

520

2017

Project nog niet afgerond

Restauratie Domtoren

Verv.

Econ.

2016

0

2.365

2.365

0

231

231

2.134

Subtotaal vervangingsinvesteringen

11.372

5.280

16.652

4.488

2.686

7.174

9.478

Uitbreidingsinvesteringen

Nazorgfase Stadskantoor

Uitbr.

Econ.

2015

1.000

0

1.000

2015

21

334

355

645

2016

Project is in uitvoering

Nazorgfase TivoliVredenburg

Uitbr.

Econ.

2015

2.800

300

3.100

2015

729

1.144

1.873

1.227

2017

Projecten nazorgfase zijn in uitvoering volgens plan van aanpak.

Geluid TivoliVredenburg

Uitbr.

Econ.

2015

125

125

0

0

0

125

Bibliotheek met wijkbureau Leidsche Rijn Centrum

Uitbr.

Econ.

2016

4.915

4.915

2016

0

124

124

4.791

Subtotaal uitbreidingsinvesteringen 

3.800

5.340

9.140

750

1.602

2.352

6.788

Bedragen zijn in duizenden euro's