Gemeente Utrecht

Subsidiestaat Stedelijke Ontwikkeling

Prestatie-
doelstelling

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2016

Realisatie 2016

Verschil

Programma Stedelijke Ontwikkeling

Ruimtelijke plannen

Bijdrage aan lokaal platform/ initiatieven voor onderzoek, debat, en infovoorziening over architectuur, stedenbouw en landschap

115

110

-5

Totaal Prestatiedoelstelling 2.1.1 Initiëren, begeleiden en stimuleren van de uitvoering van ruimtelijke herontwikkelingsplannen

115

110

-5

Initiatieven uit samenleving

Aansluiten bij initiatieven uit de samenleving

500

12

-488

Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl

Kennisontwikkeling, netwerk en experimenten (gebiedsontwikkeling nieuwe stijl)

200

0

-200

Krachtwijken

Wijkactieplannen

0

1.373

1373

Stedelijke herontwikkeling overig

Stedelijke herontwikkeling overig

0

450

450

Totaal Prestatiedoelstelling 2.1.2 Investeren in stedelijke herontwikkeling mede door ondersteuning van (nieuwe) partijen

700

1.835

1.135

Toevoegen Woonruimte

Fonds Toevoegen Woonruimte voor uitbreiding woonvoorraad bestaande bouw

1.200

401

-799

Politie Keurmerk Veilig Wonen

Subsidie op verkrijgen van Politie Keurmerk Veilig Wonen  (PKVW) bestaande woningen

100

124

24

Doelgroepen

Stedelijke huurders participatie en vertegenwoordiging, informatiepunt studentenhuisvesting

98

95

-3

Totaal Prestatiedoelstelling 2.2.1 Huisvesting bijzondere doelgroepen

1.398

620

-778

Erfgoed

Ondersteuning organisatie Open Monumenten Dag Utrecht en Kerken kijken Utrecht

48

48

0

Exploitatie Domunder

Ondersteuning exploitatie Domunder

50

50

0

Totaal Prestatiedoelstelling 4.1.1 Monumenten en cultuurhistorische waarden

98

98

0

Bedragen zijn in duizenden euro's