Gemeente Utrecht

Investeringsstaat Stedelijke Ontwikkeling

Onderdeel Stationsgebied

Projectinformatie

Begrotingsinformatie

Uitvoeringsinformatie

Toelichting

Projectnaam

Geautori-
seerde uitgaven t/m Begr
2016

wijzi-
gingen
1e Berap 2016

Actuele stand investerings-
krediet

Jaar waarin project gestart is

Totaal gereali-
seerde uitgaven t/m jaar 2015

Gereali-
seerde uitgaven in 2016

Totaal gereali-
seerde uitgaven t/m 2016

Restant van het actuele investerings-
krediet

Verwacht jaar van oplevering project

Vervangingsinvesteringen: Niet van toepassing

Uitbreidingsinvesteringen

Bouw parkeergarage Jaarbeursplein

49.150

49.150

2015

2.282

16.879

19.161

29.989

2018

Het project is in uitvoering

Restant krediet Stadskantoor, onderdeel Stationsgebied

0

 500

500

2016

0

186

186

314

2017

Betreft nazorg Stadskantoor

Bedragen zijn in duizenden euro's.