Gemeente Utrecht

Subsidiestaat Openbare Ruimte en Groen

Prestatie-
doelstelling

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2016

Realisatie 2016

Verschil

Programma Openbare Ruimte en Groen

Groene daken

Verminderen van CO2 emissie door energiebesparing , voorkomen van wateroverlast, verbetering luchtkwaliteit en woonkwaliteit

40

49

9

Totaal Prestatiedoelstelling 2.2.1 Ontwikkelen van een aantrekkelijke groene leefomgeving

40

49

9

Bedragen zijn in duizenden euro's