Gemeente Utrecht

Maatschappelijke Ondersteuning

Utrecht is een vitale sociale stad, waar inwoners berokken zijn en verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving. Ook kwetsbare inwoners nemen hun toekomst in eigen handen, doen mee naar vermogen en krijgen indien nodig daarbij ondersteuning.

Lasten

Begroot 205.758
Realisatie 198.006
Verschil 7.752

Doelstellingen

Doelstelling 1

Utrecht is een vitaal sociale stad, waar inwoners betrokken zijn en verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving, kwetsbare inwoners nemen hun toekomst in eigen handen

Subdoelstelling

Utrecht is een vitaal sociale stad, waar inwoners betrokken zijn en verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving, kwetsbare inwoners nemen hun toekomst in eigen handen

€ 198.006 € 13.897

Beleidsnota's