Gemeente Utrecht

Volksgezondheid

Utrecht, een stad waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn.

Lasten

Begroot 26.846
Realisatie 26.789
Verschil 57

Doelstellingen

Doelstelling 1

Utrecht is een stad waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn

Subdoelstelling

Utrecht is een stad waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn

€ 26.789 € 3.984

Beleidsnota's