Gemeente Utrecht

Subsidiestaat Sport

Prestatie-
doelstelling

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2016

Realisatie 2016

Verschil

Programma Sport

Basisvoorzieningen

Instandhouden van een aantal basisvoorzieningen

319

470

151

Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.1 Plannen en ontwikkelen van zes kwalitatief goede basisvoorzieningen

319

470

151

Tuinen en Parken

Volkstuinen

160

163

3

Totaal Prestatiedoelstelling 1.3.1 Realiseren en renoveren van velden en de mogelijkheden benutten voor aanleg van nieuwe ondergronden

160

163

3

Ondersteuning management verenigingen

Ondersteuning en stimulering verenigingen en management van verenigingen

635

762

127

SSV leden met functiebeperking

Subsidie Sportverenigingen (leden met een functiebeperking)

40

42

2

Totaal Prestatiedoelstelling 2.1.1 Stimuleren en ondersteunen van vernieuwende concepten binnen sportverenigingen en sportinfrastructuur

675

804

129

Sportstimulering jeugd

Grotere sportdeelname van kinderen

790

793

3

Buurtsportcoaches 2e tranche

Grotere sportdeelname

144

161

17

Totaal Prestatiedoelstelling 2.1.2 Versterken van de samenwerking en activiteiten gericht op een grotere sportdeelname van de jeugd

934

954

20

Sporten voor mensen met een beperking

Vergroten van de sport- en beweegparticipatie van inwoners met een beperking

61

55

-6

Totaal Prestatiedoelstelling 2.2.1 Faciliteren en ondersteunen van initiatieven voor een breder sportaanbod voor mensen met een beperking

61

55

-6

Topsport

Ondersteunen en stimuleren topsportevenementen en top- en breedtesport

220

232

12

Sportevenementen

Ondersteunen en stimuleren top- en breedtesportevenementen

183

173

-10

Totaal Prestatiedoelstelling 3.1.1 Behouden en uitbreiden van (top)sportevenementen, ondersteunen van verenigingen, topsporters, topsporttalenten en vestiging  talentencentra

403

405

2

Bedragen zijn in duizenden euro's